Velkommen til Tyrkia!

Barna Brobygger startet i år 2000 sitt arbeide mot å bekjempe fattigdom og gi barn en bedre fremtid.
Vi jobbet først med Latvia i en årrekke og i 2006 startet vi på samme måte i Tyrkia.
Begge land trenger det norske hjertelaget!

Det fine med Tyrkia er at du kan nyte ferien din her med god samvittighet.
Dess flere turister, dess bedre økonomi for landet og dets mange innbyggere.
Om du i tillegg har lyst til å gjøre noe ekstra for dine tyrkiske ferievenner - ta kon takt.

HILSEN OSS I BARNAS BROBYGGER!Kontakt

Barnas Brobygger

Herregårdsveien 8A
1168 OSLO

Org. nr. 986 114 335