VELKOMMEN TIL VÅR NETTSIDE

Gjennom vår nettside, vil vi introdusere deg til en verden som både er et ferieparadis for europeere og tyrkere
- samtidig et land med mye skjult fattigdom.

Velkommen til Tyrkia!

Etter en årrekke med arbeid for Latvia, flyttet Barnas Brobygger til en annen del av verden som nå trenger det norske hjertelaget.
Det fine med Tyrkia er at du kan nyte ferien din her med god samvittighet.
Dess flere turister, dess bedre økonomi for landet og dets mange innbyggere.
Om du i tillegg har lyst til å gjøre noe ekstra for dine tyrkiske ferievenner - ta kontakt.

HILSEN BARNAS BROBYGGER!Kontakt

Barnas Brobygger

Herregårdsveien 8A
1168 OSLO