Skogro Barnehage i Sarpsborg dedikerer FN-dagen til Barnas Brobygger.

Skogro Barnehage i Sarpsborg dedikerer FN-dagen til Barnas Brobygger.