Tilbake hos skoleklassen vi besøkte et par uker tidligere.

Tilbake hos skoleklassen vi besøkte et par uker tidligere.