Å få leke i en lekepark er noe nytt for flere av ungene fra fjellbygdene.

Å få leke i en lekepark er noe nytt for flere av ungene fra fjellbygdene.