Nyheter

Inflasjonen høsten 2018 knekker fattiges økonomi

01.11.2018 01:47
Nordmenn jublet da liren sanke til under det halve, Tyrkia ble igjen superbillig. Men konsekvensen ble en inflasjon på 25% i løpet av september måned og for tyrkiske familier med lav inntekt, ble dette en katastrofe. Mange av de familier som har kommet i fra østre delen av Tyrkia i håp om et bedre...
Les mer

Vårt lille rike samfunn av fattige

13.02.2016 14:21
I artikkelen "Les miserables" (de elendige) i Tyrkia, blir dere kjent med en liten familie - som nå er på vei mot en ny fremtid. Hvordan hjelpe fattige best mulig - i størst mulig utstrekning? Vi har klart å plassere tre av våre trengende familier i samme nabolag. For det første har vi der klart å...
Les mer

«Les miserables» (de elendige) i Tyrkia

10.02.2016 13:49
En liten familie – far, mor og to små jenter. Lykken har aldri smilt til far eller mor. De er født i fattigdom og der skal de forbli. Men et håp for dem var å se endringene som har skjedd i Tyrkia gjennom det siste tiåret. Spesielt i de store turistområdene. Mange tyrkere er blitt rike ved å selge...
Les mer

«Les miserables» in Turkey

09.02.2016 15:27
A small family - father, mother and two little girls. Good luck has never been present in this family. They are born in poverty and there they are supposed to remain. However, a hope for them was to see the changes that have occurred in Turkey over the past decade. Especially in the major tourist...
Les mer

Ringvirkninger av flyktningstrømmen

26.11.2015 13:09
Vi er alle påvirket av situasjonen i Syria. Tyrkia mer enn de fleste land. Antallet syriske flyktninger er i slutten av 2015 offisielt 2,5 millioner i Tyrkia. De virkelige tallene er antagelig det dobbelte. Og mange kommer fra flyktningeleirene i øst til vårt område. De har på lik linje med alle...
Les mer

Økt skattefradrag i 2014

14.01.2014 17:36
Det maksimale skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er i 2014 økt til 16.800,- kroner. Informasjon om skattefradrag: https://www.skatteetaten.no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/ Liste over...
Les mer