Artikler

LUNGESYKT BARN TRENGER HJELP

14.01.2022 13:08
Hun er bare 11 år, men hun har tilbragt det meste av sitt liv allerede på sykehus, totalt avhengig av maskiner som holder liv i henne. Jenta ble født for tidlig og hadde skader i lungene. Slike skader påvirker alle funksjoner i kroppen og flere sykdommer og lidelser har oppstått. Takket være...
Les mer

GJENFORENING

18.10.2021 12:38
Vi publiserte et brev (09.12.2020) fra en ung kvinne, som etter en voldtekt ble gravid og ventet barn i februar 2021. Vi har postet en del innlegg i forbindelse med denne kvinnen, på bare 21 år. Mange har hjulpet, både med penger, møbler, klær og mye annet, på basis av artikkel og poster....
Les mer

TYRKIA BRENNER

08.08.2021 08:15
Tyrkia brenner! Landet som mange, mange nordmenn har skapt seg et nytt hjem i, enten permanent eller for pensjonstid og ferie har siden 28.07.2021 opplevd et flammehav uten sidestykke. Barnas Brobygger har sine lokale prosjekter i Alanya og vi er kun en liten organisasjon fra Norge. Men brannen er...
Les mer

HVORFOR MEG?

09.12.2020 10:45
Kjære familie og venner! Jeg skriver anonymt, slik at dere ikke vet hvem dere skal dømme. Flere der ute vil tro at det er deres datter som skriver, da min situasjon dessverre ikke er unik. Men hvorfor meg? Det dere aldri vil forstå eller godta, er at jeg er uten skyld. At jeg er den som lider. At...
Les mer

Inflasjonen høsten 2018 knekker fattiges økonomi

01.11.2018 01:47
Nordmenn jublet da liren sanke til under det halve, Tyrkia ble igjen superbillig. Men konsekvensen ble en inflasjon på 25% i løpet av september måned og for tyrkiske familier med lav inntekt, ble dette en katastrofe. Mange av de familier som har kommet i fra østre delen av Tyrkia i håp om et bedre...
Les mer

Vårt lille rike samfunn av fattige

13.02.2016 14:21
I artikkelen "Les miserables" (de elendige) i Tyrkia, blir dere kjent med en liten familie - som nå er på vei mot en ny fremtid. Hvordan hjelpe fattige best mulig - i størst mulig utstrekning? Vi har klart å plassere tre av våre trengende familier i samme nabolag. For det første har vi der klart å...
Les mer

«Les miserables» (de elendige) i Tyrkia

10.02.2016 13:49
En liten familie – far, mor og to små jenter. Lykken har aldri smilt til far eller mor. De er født i fattigdom og der skal de forbli. Men et håp for dem var å se endringene som har skjedd i Tyrkia gjennom det siste tiåret. Spesielt i de store turistområdene. Mange tyrkere er blitt rike ved å selge...
Les mer

«Les miserables» in Turkey

09.02.2016 15:27
A small family - father, mother and two little girls. Good luck has never been present in this family. They are born in poverty and there they are supposed to remain. However, a hope for them was to see the changes that have occurred in Turkey over the past decade. Especially in the major tourist...
Les mer

Ringvirkninger av flyktningstrømmen

26.11.2015 13:09
Vi er alle påvirket av situasjonen i Syria. Tyrkia mer enn de fleste land. Antallet syriske flyktninger er i slutten av 2015 offisielt 2,5 millioner i Tyrkia. De virkelige tallene er antagelig det dobbelte. Og mange kommer fra flyktningeleirene i øst til vårt område. De har på lik linje med alle...
Les mer

Økt skattefradrag i 2014

14.01.2014 17:36
Det maksimale skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er i 2014 økt til 16.800,- kroner. Informasjon om skattefradrag: https://www.skatteetaten.no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/ Liste over...
Les mer