Bidrag

Barnas Brobygger har ingen på lønningsliste i Norge. Alt som doneres av midler går uavkortet til hjelpearbeidet i Tyrkia. Hver eneste krone. Og hver krone betyr mye i forhold til den tyrkiske levestandarden. Hundre kroner kan gi mat i ganske mange dager når man ikke er så kravstor.

Hovedengasjementet dreier seg om barnet, men for at barn som skal vokse opp i trygge forhold - må man også hjelpe foreldrene. På siden om Tyrkia ligger det leserbrev, som beskriver forholdene her. Oppgavene er mange, men vi tar de utfordringer som måtte komme, også med hensyn til kulturelle forskjeller og syn.

Våre tyrkiske venner sender en takk til sine norske venner som allerede har bistått dem med mye. Og vi takker alle som har støttet oss så langt - og til alle som velger å støtte oss fremover!