Finansielle bidrag

Alle innbetalinger skal foretas til Barnas Brobyggers konto i Norge. Pengene sendes derfra til de ulike prosjekter og fadderbarn i Tyrkia.

Ønsker du å bidra økonomisk?

Du kan
 - tegne medlemskap
- foreta donasjoner

Kontonummer i DnB: 5010 06 33989

Du kan også vippse til:
Barnas Brobygger -
VIPPSnummer 544402


Du kan også støtte speidernes "Pet Care" bevegelse separat i form av å donere et beløp til innkjøp av mat til gatedyrene

Kontonummer i DnB: 1503 27 08282

(Du kan også vippse til Barnas Brobygger - VIPPSnummer 544402 - men gi oss da beskjed om at disse pengene er tiltenkt Pet Care prosjektet)

 

For automatisk skattefradrag trenger vi ditt navn og personnummer. For firma, oppgi org.nr.

Du kan også benytte PayPal som sikker betalingsfunksjon.

Tusen takk for støtten!

Årlig medlemskap - for deg som ønsker å være et fast støttemedlem

Årlig medlemskap

Faste donasjoner - for deg som ønsker å bidra månedlig

Månedlige donasjoner

Donasjon av et selvvalgt engangsbeløp

Registrering ved innbetaling

Vi mottar nødvendig informasjon ved betaling via PayPal og bank. Men om du ønsker automatisk skattefradrag for dine bidrag, må vi i tillegg ha personnummer (11 siffer) eller et firmas organisasjonsnummer (om dette er giveren).

Jeg har betalt for medlemskap
Jeg har startet en månedlig donasjon
Jeg har foretatt en donasjon av engangsbeløp