Møbler og inventar

Mange boliger har verken møbler eller annet inventar.

I mange hjem er et teppe på gulvet sengen om natten. Et annet klede brukes som duk på gulvet, for å innta de sparsommelige måltidene. Det er gammel tradisjon i Tyrkia å spise på gulvet. Et spisebord vil derfor som regel ikke bli benyttet til dette formålet.
Men alle møbler kan brukes på den måten mottakerne selv finner det mest hensiktsmessig. Og alt blir mottatt med stor glede.

Har du møbler og inventar å avse kontakt Barnas Brobygger, slik at møbler kan hentes og bringes direkte til familiene som trenger dette.

Våre koordinatorer er behjelpelig når det gjelder omplasseringen av møblene. Vi gjør oppmerksom på at arbeidet med dette er noe tidkrevende og må styres utifra den kapasitet som finnes til enhver tid.

For å forenkle prosessen, ta gjerne bilder av møblene og send til oss på mail. Når koordinatorene ser disse, vet de hvem som trenger akkurat dine møbler. I tillegg kan de planlegge transportmidlet som er nødvendig. 

De aller fleste av møblene vil bli gitt direkte til familiene som trenger dem. Dersom noen av objektene ikke vil være aktuelle for donasjon (f.eks. artikler som er svært strømkrevende eller av en kategori som ikke kan benyttes i ordinære, tyrkiske hjem) - byttes disse i artikler som familiene har behov for.