Fotoalbum

Vi har tatt mange bilder av det vi har deltatt i her i Tyrkia. Mange flere skulle vært tatt, men i hjelpearbeidet har vi mange ganger nok med de oppgavene vi skal utføre.

Vi skal fylle opp albumet over tid, som en dokumentasjon på at den bistand hver og en yter, når fram til den som trenger den.