Støttemedlem - innmelding

Skjemaet benyttes til innmelding av Støttemedlemskap. Personnummer (11 sifre) eller org.nr. (9 sifre) skrives inn dersom skattefradrag er ønskelig. Alle felt merket med * er obligatoriske felt.

VERVEKAMPANJE

I kampanjetiden som løper fra nå og frem til og med siste salgsdag i Lotteriet - 31. august 2022 - vil du oppnå lodd ved å tegne Støttemedlemskap. 
 
Når du tegner deg selv som Støttemedlem - kr 100,- pr. kalenderår - legges 10 lodd med ditt navn i lotteripotten.
Registrer deg ovenfor i skjemaet:
Støttemedlem - innmelding
(Du vil ha større vinnersjanser ved å være Støttemedlem fra starten av kampanjen.)
 
Når du verver et nytt Støttemedlem - mottar både DU og den som blir vervet 10 lodd hver.
 
Det er fullt mulig å tegne Støttemedlemskap for flere år fremover, antall lodd øker med 10 for hvert år du tegner for.
 
Oppfordre gjerne dine vervede Støttemedlemmer til å verve andre, vårt system har oversikt over dine aktiviteter og du vil motta ekstra belønninger i form av lodd gjennom kampanjetiden.

Støttemedlemskap

Våre Støttemedlemmer er viktige for Barnas Brobyggers prosjekter i Tyrkia. Informasjon finner dere løpende på Facebook og nettsiden oppateres med innlegg derfra. På nettsiden finner dere Album med bilder og videoer helt tilbake fra opprettelsen av nettsiden.
Støttemedlemskapet koster kun 100,- kroner i året, gjelder da for et kalenderår. Alt som nå blir registrert, gjelder for 2022.
 
OVENFOR finner du ordinært innmeldingsskjema.
(For deg som tegner Støttemedlemskap utifra informasjon om dette på Facebook, nettsiden eller andre steder.)

NEDENFOR finner du et annet innmeldingsskjema.
Dette benuyttes for verving av nye Støttemedlemmer. På dette skjemaet er det obligatorisk å fylle ut navn og e-post adresse til VERVEREN. Dette fordi vårt system skal fange opp hvem som har gjort seg fortjent til Lodd i Vervekampanjen.
 
Donasjoner til Barnas Brobygger gir skattefradrag, men for å få dette må Personnummer (11 siffer) eller Organisasjonnummer (9 sifret) oppgis til oss. Vi bruker dette kun i forbindelse med den årlige innrapporteringen til Brønnøysund, som medfører at donasjonen kommer med på din skattemelding. Oppgis ikke noe nummer, faller dessverre fradragsmulighetn bort.

VERVET Støttemedlem

Skjemaet benyttes når noen blir vervet. Både Verver og Vervet mottar lodd som som belønning. Personnummer (11 sifre) eller org.nr. (9 sifre) skrives inn dersom skattefradrag er ønskelig. Alle felt merket med * er obligatoriske felt.