Ringvirkninger av flyktningstrømmen

26.11.2015 13:09

Vi er alle påvirket av situasjonen i Syria. Tyrkia mer enn de fleste land.

Antallet syriske flyktninger er i slutten av 2015 offisielt 2,5 millioner i Tyrkia. De virkelige tallene er antagelig det dobbelte. Og mange kommer fra flyktningeleirene i øst til vårt område. De har på lik linje med alle utlendinger ikke lov til å jobbe i Tyrkia, men i mange bransjer er det lite kontroll fra myndighetene. Sultne syrere jobber hardt for mindre penger enn hva som er normalt å betale. Dette skaper en forverret situasjon for de tyrkiske familier som allerede er fattige. Jobbene de normalt kunne ta - er borte.

Mange ender opp i gjeldsfengsel. Fedrene blir sittende der, mens mødrene må jobbe gratis for myndighetene for å nedbetale gjelden. Dette er hverdagen for stadig flere.

Hjelp oss å hjelpe barna til de familier som er rammet av nok en kritisk situasjon i Tyrkia!