Vårt lille rike samfunn av fattige

13.02.2016 14:21

I artikkelen "Les miserables" (de elendige) i Tyrkia, blir dere kjent med en liten familie - som nå er på vei mot en ny fremtid.

Hvordan hjelpe fattige best mulig - i størst mulig utstrekning?

Vi har klart å plassere tre av våre trengende familier i samme nabolag. For det første har vi der klart å finne rimeligere leiligheter enn hva som er standard i Mahmutlar. For det andre har vi samlet dem for at de selv kan være med på å bygge opp et lite samfunn der de støtter hverandre. På denne måten kan vi gjøre maksimalt ut av den bistanden norske faddere og andre medhjelpere gir.

Familie 1: Mor er alene med to små jenter. Far sitter i fengsel fram til 2019.

Familie 2: Far er ikke kapabel til å jobbe, mor tar vaskejobber når det er mulig. De har en datter og en sønn.

Familie 3: Far er alene med en datter, på samme alder som datteren i familie 2.

Felles for dem er at de alle er fattige og har store problemer med å klare seg. Men felles er også at de er så heldige å ha fantastiske norske faddere. Og de har vår enestående organisator, Ebry Hockley, til å hjelpe dem til å bygge opp sitt lille "kooperativ".

Familiene lever sine separate liv, men gjør mye av det hverdagslige i fellesskap.

En av mødrene står for matlaging til tre familier. Begge mødre har bakedager sammen. Når en mor får mulighet til å jobbe, ser den andre etter barna. Begge hjelper til med ettersyn av alenefarens datter, når han er så heldig å kunne jobbe. Han på sin side, tar seg av alt det "tekniske" en tyrkisk kvinne normalt ikke kan. Han bistår også Barnas Brobygger når andre familier trenger hjelp av samme art.

På denne måten deler de ansvar, forpliktelser og goder. Midler som kommer fra faddere og andre bidragsytere strekker dermed til mye lenger.

Det er akkurat slik vi i Barnas Brobygger ønsker å bygge opp et stadig større og "rikere" samfunn av fattige. 

De av dere som hjelper ett barn eller en familie i Tyrkia via vår organisasjon, bidrar på denne måten til at mange flere nyter godt av støtten. Men det viktigste av alt er at de som mottar hjelp, selv føler at de bidrar. De blir sterkere sammen i en felles skjebne. De møter utfordringer sammen, som da lettere kan løses. Og ikke minst, de lærer mye av hverandre.

Det kommer en dag for disse tre familiene - som for flere ande vi har hjulpet gjennom årene - hvor de vil være selvhjulpne. Barna deres går en helt annen fremtid i møte enn foreldrene deres.

Vi retter en stor takk til disse tre familiers faddere og støttespillere i Norge!