Om oss

Barnas Brobygger ble etablert i 2003. Den gang med formål om bistand til et av Norges naboland, Latvia. Sammen med Stabekk Misjonskirke og organisasjonen Pakapieni har mange, mange familier fått hjelp i årene som er gått. Vi fikk være med på å bistå fotballaget Kauguri økonomisk, slik at mange gutter kunne få sjansen til å komme seg opp fra rennesteinen. Fotballaget er fast gjest ved Norway Cup. Vi fikk delta sammen med dem - og det var en opplevelse!

Barnas Brobyggers arbeid krever også økonomisk støtte fra givere med "hjartet på rette staden". Og norske myndigheter bidrar på sin måte med skattelette. Vi er en av de organisasjoner som du får redusert skatten din med å gi til.

Barnas Brobygger startet hjelpearbeidet i Tyrkia i 2006. Det er mange mennesker som trenger oss her. En viktig oppgave for oss, er å informere nordmenn og andre som er mye i Tyrkia. Mange hjelper i dag våre fattige barn, enten via Barnas Brobygger i Norge - eller direkte i Tyrkia. Utlendinger bidrar i dag med enormt mye av den bistanden fattige tyrkere har behov for. En bro er skapt mellom dem. I Barnas Brobyggers ånd.

Mange hjelpende hender tar et tak her i Tyrkia for
å motarbeide fattigdom, mishandling, misbruk og fornedrelse. Hjelpearbeidet har til målsetting å få folk på fote igjen - for så å kunne sørge for seg selv og familien. Senere i livet vil de ha mulighet til å hjelpe andre. På samme måte vi har sett i Latvia.

De fleste mennesker er stolte av natur. Det gjelder ikke minst tyrkere. Vår målsetting er å bygge opp selvtillit og mulighet til å forsørge seg selv og familien.
Programmet vårt er derfor klart:
- Akutthjelp for sterkt trengende (mat, klær, utstyr)
- Utdannelse (yrkesrettet)
- Utvikling av selvbilde (for å klare seg i jobb og samfunn forøvrig)
- Arbeid (bidra med hjelp til å finne arbeidsplasser og utføre en jobb)

Guvernøren i Alanya har godkjent vårt program. Hans kontor mottar stadig henvendelser fra folk som har problemer. De faktiske forhold sjekkes ut, og det blir ført lister over hvilke familier og enkeltpersoner som har akutte behov, og hva disse behovene består i. Innsamling av klær og sko er viktig, men det finnes en gruppe mennesker som ikke en gang ikke har nok penger til mat. Vi samler inn midler til å lage "matpakker". En slik pakke vil bestå av de mest nødvendige næringsmidler.

Våre tyrkiske venner sender en takk til sine norske venner som allerede har bistått dem med mye. Og vi takker alle som har støttet oss så langt - og til alle som velger å støtte oss fremover!