Bistand for universitetsutdannelse

Bistand for universitetsutdannelse

Universitetsutdannelse er vesentlig for Tyrkias utvikling. Mange fattige familier har barn som fortjener en slik mulighet.
En måneds tilskudd for en student beløper seg til 200,- NOK.
Klikk på linken over for å velge dette som gave. Deretter velger du PayPal knappen.