Bistand for universitetsutdannelse

Universitetsutdannelse er vesentlig for Tyrkias utvikling. Mange fattige familier har barn som fortjener en slik mulighet.
En måneds tilskudd for en student beløper seg til 200,- NOK.
Klikk på linken over for å velge dette som gave. Deretter velger du PayPal knappen.