Månedsrasjon av mat for en familie

Innkjøp foretas og leveres til en av de mange familiene som trenger akutt hjelp.
En månedsrasjon av tørrvarer og andre varige artikler beløper seg til 500,- NOK.
Klikk på linken over for å velge dette som gave. Deretter velger du PayPal knappen.