Sponsorer

Flyselskapet SAS flyr til flyplassen Gazipasa nær Alanya. Passasjerer som tar med klær og utstyr (fra alle destinasjoner forbundet med Gazipasa), får dette med som fri baggasje.
Dette må avklares i forkant med vår respresentant, Trinelise Jannang, på mail info@barnasbrobygger.com

 


Pro Admin AS er et norsk selskap som har datterselskap i Tyrkia. Selskapet jobber aktivt for å skape arbeidsplasser, samt bidrar økonomisk til at vanskeligstilte får nødvendig skolering.

 


Månedsavisen JOURNAL omfatter Alanyaområdet i Tyrkia.
Avisen er en nettavis på norsk.

 


Ripo Homes bidrar økonomisk til ulike prosjekter i regi av Barnas Brobygger.
Disse prosjektene blir listet opp løpende under de ulike kategoriene her på nettsiden.

 Ocean Paradise båten tar hvert år tusenvis av turister trygt rundt langs kysten av Alanya.
Vertskapet består av tyske Ramona (vokst opp i Alanya) og hennes mann Mustafa.
Takket være dem, får våre barn oppleve noe helt annet i sin ellers så slitsomme tilværelse.

 

 


Skogro barnehage har både sin egen adoptivfamilie og en student de følger opp. I tillegg gjør barnehagen aktiviteter som innbringer øknomiske midler til Barnas Brobyggers speiderbevegelse i Tyrkia. Blant annet avholder de et stort arrangement på FN-dagen (24.10.), hvor innsamlede midler går til speiderbevegelsen vår.

 


Solbakken barnehage har fulgt i Skogros fotspor. FN-dagen dedikeres også her til Barnas Brobygger og innsamling til våre prosjekter i Tyrkia.

 


Restauranten i Mahmutlar hjelper mange familier i nærområdet.
Valhalla er leveringsted for klær og utstyr til våre familier.

 

 

Tolkservice støtter studentbidragene som Barnas Brobygger har etablert i Tyrkia. Selskapet og dets eiere bidrar både økonomisk og står for administreringen av kontakten mellom studenter og deres sponsorer.

 

European Beauty donerer midler til Barnas Brobygger.

 


PROTekno samler inn TVer og annet teknisk utstyr til Barnas Brobyggers familier. Firmaet står også for all montering av kabler og utstyr.

 


Biltech Data formatterer og fikser opp alt datautstyr som faddere og andre donerer til våre fadderbarn og studenter. Firmaet donerer også selv brukt utstyr gjennom vår kanal.

 

 

PROmedya agency bistår Barnas Brobygger i all form for reklame og markedsføringsartikler i Tyrkia. Selskapet står også bak magasinene Discover Turkey Magazine (skandinavisk), Turkey Culture Magazine (engelsk / russisk) og Festival (tyrkisk). Samtlige av disse magasinene i samarbeid med lokal og nasjonal presse, gir Barnas Brobygger en solid profilering i form av stadige artikler.