Vårt arbeid

Barna Brobygger fokuserer sin bistand på barn og unge. I noen tilfeller betyr det hjelpe en hel familie, som ikke kan forsørge seg selv. Dette er tilfeller hvor foreldre er syke eller en mor sitter alene med sine barn. I andre tilfeller betyr det å hjelpe til å gi en oppvekst hvor barn av fattige familier gis mulighet til å glede seg mer over livet, samt lære at det finnes muligheter for framtiden. Det finnes mange ungdommer som har ambisjoner i sine yrkesvalg. De velger studier som gir jobber de kan leve godt av, samtidig som de i en slik situasjon vil bidra til at foreldre og søsken også får bedrede forhold.

Barnas Brobygger har valgt å jobbe med disse tre kategoriene på dedikerte måter. Felles for dem alle er at store mengder klær og andre artikler samles inn og fordeles der det er behov. I tillegg er økonomisk bistand nødvendig.

Vi håper at vårt varierte program kan bidra til at de av dere som ønsker å hjelpe Tyrkias barn, finner sin ideelle måte å hjelpe til med dette på.