Fadderbarn

De aller fleste av speiderbarna tilhører fattige familier, mange av dem sliter veldig med å få endene til å møtes. Gjennom vår fadderordning kan du gi disse barna mulighet til å få en en helt annen hverdag. De får delta i prosjekter som gir dem et helt annet ståsted i livet. De lærer verdier som ikke tilhører normal undervisning i tyrkiske skoler. Blant disse finner du omsorg for eldre, ivaretagelse av dyr, miljøvern og kulturelle tiltak som museum, teater m.m. Barna lærer førstehjelp og får trafikkopplæring. Vi tilfører dem mange av de normer vi har i vår norske barneoppdragelse, samt noen vi burde hatt selv. Du kan selv følge med i det enrome arbeidet rundt dem - enten på vår nettside eller på vår Facebook.

Ønsker du å bli en fadder for våre speiderbarn - og være med oss i å utvikle framtiden for tyrkiske barn?

Jeg melder meg som fadder

Noen av speiderbarna tilhører familier langt under fattigdomsgrensen og har behov for ekstra bistand til mat. Med støtte fra deg, kan vi hjelpe dem med et næringsrikt måltid hver skoledag, noe som er langt mer enn hva foreldrene har anledning til å gi dem.

Ønsker du å bli fadder for et av disse barna?

Utvidet fadderskap