Familier

En alenemor i Tyrkia har sjelden noe tilskudd fra stat eller kommune. Dette skjer kun i de tilfeller der mannen har hatt forsikring og har gått bort, eller dersom en av dem er handikappet. I de tilfeller der far har forlatt familien sin, er det lite å hente for en mor noe sted. Det blir gjerne hennes familie og naboer som hjelper til så godt de kan. Har hun små barn, er det dessuten vanskelig for henne å ta seg jobb. Barnehage koster 600 lire pr barn månedlig - i tillegg kommer mat og annet tilknyttet barnehagen. Man må i dag regne totalkostnad på 900-1000 lire, noe som ikke er så langt unna hva hun vil kunne tjene på en jobb selv. Og arbeidsdagen er da så lang, at hun ikke har mulighet til å benytte barnehage for det tidsrommet hun selv jobber.

For å virkelig hjelpe en slik familie, må det søkes etter faddere som har mulighet til å bidra med 400-500 lire (1400-1750 kroner) fast pr måned. Det finnes bedrifter, skoleklasser, venneklubber og familier i Norge som sammen bidrar på denne måten. 

Flertallet av de enkelte fadderbarn tilhører slike vanskeligstilte familier. Ved å hjelpe ett barn, sørger man også for at en liten byrde faller fra den anstrengte økonomien i familien.

Mange bidragsytere har feriested i Tyrkia og kontakten med familien man er fadder for er et viktig element utover den økonomiske bistanden. Klær, leker og andre ting tas med fra Norge. Og mange ser fram til besøkene hos «sin» familie. Like mye som disse ser fram til å få besøk fra «sin» familie fra Norge.
En unik bro er skapt på denne måten.

Ønsker du å fjernadoptere et barn, flere eller en hel familie?

For mange føles det riktig å kunne ha direkte kontakt med et barn eller flere, gjerne en familie. En støtteordning gjennom adopsjon er verdensomfattende, men ikke særlig utbredt i Tyrkia. Barnas Brobygger vil hjelpe deg med å finne barn og familier som har behov for en slik fast støtteordning. For mange vil dette bli mer Næradopsjon enn Fjernadopsjon, for nordmenn som tilbringer mye tid i Tyrkia vil også gjerne ha personlig kontakt med de adopterte.

Hva går så adopsjonen ut på?
For en fast månedlig sum, kan du sørge for at noen har mat på bordet. Eller du kan velge å bistå med utdannelse til et barn. Eller bistå med en finansiert arbeidsplass. Det er opp til den som adopterer. Hvor stor den månedlige summen skal være, er også opp til den som adopterer. Barnas Brobyggers oppgave er å sørge for at broen opprettes og at midlene styres til riktig formål. Penger utbetales ikke direkte til mottaker. For ofte har vanskeligstilte familier havnet i en slik situasjon fordi det finnes en far som drikker opp pengene. Eller på annen måte ikke kan styre dem.

I Tyrkia er familie det viktigste som finnes. Respekten for en storesøster eller en storebror er stor. Det er også denne personen som stiller opp om mor eller far faller fra. Vi har derfor valgt å kalle en Fadder for Abla (storesøster) eller Abi (storebror). Det økonomiske er selvsagt nødvendig, men vel så viktig er det å vite at det er noen som bryr seg om en i en vanskelig situasjon.

Om du ønsker å bli en Abla eller en Abi?

Kontakt oss