Speiderbevegelsen

Barnas Brobyggers speiderbevegelse består av barn fra 6 år og oppover. Det å gi disse muligheten til å være barn, leke, gjøre nyttige saker for bevegelsen – tar dem vekk fra den tunge hverdagen de har i sine fattige hjem. Det å kunne være med på piknik, spise seg mett, le sammen med andre barn – det er ikke noe de er vant til fra tidligere. Hjemme må de hjelpe til med det arbeidet som fordeles i familien. Det betyr også en del for foreldre og søsken når et barn kommer gledestrålende hjem og forteller om hyggelige opplevelser. Klær og leker fordeles til disse barna også, fra alt som samles inn via Barnas Brobygger – både til ungene selv og til deres familier.
 

Det å få ha en uniform som skaper identitet med noe og det å delta i denne på lik linje som barn av rikere familier er også et viktig element. Dette er av stor betydning for speiderungene.

Speiderbevegelsen vår er tilknyttet skolene i området. Våre speidere mottar økonomisk støtte, som også blir benyttet til å kunne spise lunsj på skolen. Som gode speidere deler de da maten med de andre elevene, som ikke har råd til skolemat.

Speiderbevegelsen er avhengig av enkelte donasjoner. I form av innsamlinger eller andre aktiviteter. Dette er gjerne noe grupper av barn eller andre organisasjoner i Norge velger å bidra med. Enkeltpersoner gir også bidrag direkte til dette, da de ønsker å støtte de yngste.