Mating av gatedyr

Et av de store pågående prosjekter blant speiderbarna, er mating av gatedyr. Prosjektet har navnet "Pet Care" og støttes separat av de mange frivillige dyreelskere i området rundt speiderne.
 
Alle speiderbarn har ansvaret for de gatedyrene som holder til i nabolaget der de bor. Mating er en nødvendighet, men i tillegg kommer omsorgen med å klapp og stell.
 
Av og til arrangeres det ekstra tiltak for gatedyrene, hvor speiderbarna går runder i hele området og finner nye gatedyr å hjelpe. Utover selve hjelpen er det en intensjon å synliggjøre tiltaket, slik at mange flere kan bli oppmerksomme på hvilket initiativ som er nødvendig for å hjelpe denne svakerestilte gruppen i samfunnet.
 
Speiderbarna får fra første skoleår opplæring i å ivareta og respektere dyr. De får straks i oppdrag om å lære dette videre til familie, venner og bekjente, noe som har bidratt til helt andre holdninger til dyr enn hva som har vært vanlig.
 
Ønsker du å støtte prosjekt "Pet Care" separat, kan du gjøre dette ved å i et bidrag på en konto som er dedikert til innkjøp av mat til gatedyrene.
 
Kontonummer i DnB: 1503 27 08282 (separat konto)
 
Du kan vippse via PC:                    Du kan Vippse via Mobil:            Bruk QR Scanner på Mobil:

  
Når du vippser penger til oss, finnes det ingen mulighet å føre inn din e-post adresse. 
I og med at vi er pliktet til å sende deg en Årsoppgave, samt at vi også sender deg et årlig takkebrev, vennligst send inn denne informasjonen i skjemaet nedenfor.
 

For skattefradrag trenger vi ditt navn og personnummer.
For firma, oppgi org.nr.
Informasjonen kan du sende inn i skjemaet nedenfor.

Tusen takk for støtten!


BETALINGSMETODER

Du kan benytte vårt kontonummer i DnB:

5010 06 33989

Du kan vippse:


Du kan benytte vår PayPal:

 

Dette kan vi gjøre hver dag - dagen lang!

Med jevne mellomrom går speiderne samlet rundt i Mahmutlar og finner flere sultne munner å mate.