Studentbistand

Tyrkia har en framtid som skapes av et enormt initiativ. I denne framtiden er man avhengig av at ungdom som kan og vil, får muligheten til å delta. Når foreldrene er fattige, synker sjansene for å oppnå dette. Ønsker man å støtte fast med et beløp fra 50 lire (175 kroner) til 100 lire (350 kroner) i måneden, er studiebistanden et godt valg. Barnas Brobygger sørger da også for at man kan ha direkte kontakt med studenten via e-post, om dette er ønskelig.

Studenter trenger bistand.pdf (23,9 kB)