Studentbistand

Tyrkia har en framtid som skapes av et enormt initiativ. I denne framtiden er man avhengig av at ungdom som kan og vil, får muligheten til å delta. Når foreldrene er fattige, synker sjansene for å oppnå dette.

Tyrkia har en meget høy arbeidsledighet, og vi vet hvor viktig det er at ungdom får utdanning og kommer i arbeid.

Dette har tyrkiske myndigheter sett alvoret av, og i de siste årene er det gjort store endringer innen skolesystemet.

Fram til 1997 var det kun 5 års obligatorisk skolegang. Dette har gradvis blitt økt fram til 2012 da det ble besluttet å sette den obligatoriske skolegangen til 4+4+4 år (barne-/ungdoms-/v.g.skole). De siste 4 årene kan være avsluttende yrkesvalg eller forberedelse til høyere studier på høgskole eller universitet.

Som vi vet er det mange familier som sliter økonomisk og som ikke har mulighet til å hjelpe sine barn økonomisk i studietiden. Likevel er det mange som tar sjansen på at dette skal gå, da de har både evner og sterke ønsker om en høyere utdanning. Og studier bør jo ikke kun være forbeholdt dem som har bemidlede foreldre.

Staten yter studielån og stipend opp til 500 lire pr mnd.

Dette skal dekke studieavgift, studenthybel og studiematriell, som dreier seg om 300-400 lire pr mnd.

Det er dermed mange som kommer i en situasjon med kun 100-200 lire pr. mnd, som skal rekke til vanlige levekostnader som mat, hygiene-/hush.art. og klær mm.

Som en håndstrekning til studenter som sliter økonomisk, har Barnas Brobygger en egen seksjon for studentbistand.

Dere som kan tenke å gi en student en håndsrekning gjennom studietiden, vil kunne få direkte kontakt med studenten via e-post og evt. facebook, hvis ønskelig.

Barnas Brobygger har takket være snille faddere, allerede hjulpet en rekke studenter - både ved direkte bistand til utstyr, skolebøker m.m. - samt månedlige økonomiske tilskudd på deres studiekontoer. Du kan se og lese mer om dette på eget album.

Vi håper du kan hjelpe oss med å bygge Tyrkias framtid!