Trinelise Jannang


Trinelise har dekorert for barna våre


Jeg er nå blitt pensjonist.

Men jeg har tidligere jobbet for Redd Barna, drevet egne barnehager og jobbet på sykehus.

Barnehagene besto av 3 familiebarnehager, som jeg startet da vi fikk vår siste datter.
Disse drev jeg i 10 år - og hadde tilsammen 40 barn i alderen 1-6 år.

Da jeg leverte mitt første bidrag til Barnas Brobygger kjente jeg på at det kanskje var behov for et par hender til. Og var så heldig at det var det behov for.

Har også en gang tidligere vært med speiderne og sett hvilken fantastisk jobb som gjøres og så utrolig flotte unger.

Jeg har "barn" (studenter nå) i Guatemala og Kenya, samt en "egen" fra Ghana, og 4 egne. I tillegg har vi nå 6 barnebarn - men all denne "jobben" er jo i Norge - så det er godt "å ha noe å gjøre" når vi er i Mahmutlar også - så lenge det syntes å være behov for det.